Sorumlu Bahis

1. Giriş 
Bu bahis kuralları belgesi TotoGamingSports kitapçığının kurallarını düzenler. BetSitem.com ile bir bahis oynandığında, hesap sahibi bu kuralları okumuş ve anlamış olduğunu kabul eder ve bu kurallara uyacaktır.
 
1.2 Bu TotoGaming yönetmelik platformu RA. Maliye Bakanlığınca izinlidir ve yönetilir.
BetSitem.com kullanımına ilişkin herhangi bir anlaşmazlık [email protected]  adresine e-mail ile iletilmelidir. 
BetSitem.com  sitede, bahis limitlerinde, tek çekte ödeme limitlerinde ve bu yönetmelik kurallarında ve aynı zamanda hesap sahibinin önceden mesaj olarak bilgisini alacağı diğer tekliflerde  değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 
1.3 BetSitem.com yönetmelik kurallarını herhangi bir zamanda güncelleyebilir, bunlarda düzeltmeler, değişiklikler ve eklemeler yapabilir.
 
2. Bahislerin Kabulü
 
2.1 Tüm bahisler, organizatör tarafından tanımlanan bahis oranlarına göre önerilen programın etkinliklerine dayanılarak kabul edilirler. Canlı bahisler hariç, bahisler, etkinliğin gerçek zamanlı olarak başlamasına kadar alınır.  Canlı bahisler, organizatörün takdirine bağlı olarak, etkinlik devam ederken kabul edilebilen bahislerdir. Eğer bir nedenden ötürü bir bahis etkinlik başladıktan sonra oynanmış ise, güncel canlı bahisler hariç bu bahis geçersiz sayılır.
 
2.2  Bahisler onaylanana kadar ve Müşteri bahis geçmişinde gösterilene kadar geçerli sayılmazlar. Bir bahsin geçerliliğine dair bir belirsizlik söz konusu ise, müşteriden açık bahisleri (askıya alınmış) kontrol etmesi veya müşteri destek hizmetiyle irtibata geçmesi istenir. 
 
2.3  Organizatör tarafından doğrudan/dolaylı bir hata üzerine kabul edilmesi durumu hariç, bir bahis kabul edildiğinde, bahis geçerli sayılacaktır ve iptal edilemez.  Oynanan bahislerin detaylarının doğru olmasını sağlamak müşterinin sorumluluğundadır.
 
2.4  Müşteri hesabındaki herhangi bir işleme dair kabulle ilgili olarak (ya da duruma göre eksiklik) bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda, İşlem günlüğü veritabanı, bu gibi bir duruma ilişkin karar alırken tek başvuru aracı olacaktır.  
 
2.5 Organizatörün, güncel etkinliğin başlamasından önce herhangi bir zamanda, bahis tutarını geri ödeme hakkı vardır. Bu durumda, oynanan bahis veya bahisler geçersiz sayılacaktır ve organizatör haberler bölümünde yayınlamak veya hesap sahibince kayıt esnasında verilen e-posta adresine e-posta göndermek suretiyle bu duruma dair bilgi verecektir. 
 
2.6 BetSitem.com herhangi bir bahsin veya bahis kombinasyonunun kazancını tek çek için 30.000 (otuz bin) TRY ile sınırlandırma hakkına sahiptir.
 
2.7 Tüm bahis seçimleri, BetSitem.com’in takdirine bağlı olarak belirlenmiş Önceden uygulanan limitlere tabidirler, bu limitler <2.6> de belirtilen limitlerden daha düşük olabilirler. Bu limite ulaşıldığında, müşterinin BetSitem.com platform ya da platformlarına yapacağı bir talep ile bu limitin aşılmasını isteme hakkı vardır. BetSitem.com bu talebi önceden herhangi bir açıklama ya da tebliğ yapmaya gerek duyulmaksızın kabul etme (kısmen veya tamamen) ya da reddetme hakkını saklı tutar.
 
2.8 BetSitem.com kendi takdiri doğrultusunda talep edilen herhangi bir bahsin tamamını ya da bir kısmını reddetme hakkını saklı tutar.
 
2.9 BetSitem.com kendi takdiri doğrultusunda kullanıcı hesabına erişimi tamamen veya kısmen kısıtlamak veya reddetmek hakkını saklı tutar.
 
2.10 Herhangi bir BetSitem.com platformu üzerinden oynanan tüm bahislerin, kabul edilmesinde zaman anlamında gecikme olabilir.
 
2.11 BetSitem.com, resmi bir kurum tarafından yapılan bir soruşturmaya tabi olarak, tüm ödemelerde kesinti yapma hakkını saklı tutar. 
 
3. Bahislerin İptali  
 
3.1 Bir bahis geçersiz olarak beyan edilebilir ve bu durumda “1” bahis oranı ile işlem görecektir.
 
3.2 Kombine bahis olarak oynanmış bir bahis, bir çoklu bahisin parçası olan ve geçersiz kılınmış bir maç ya da etkinliğe rağmen geçerli kalacaktır. 
 
3.3 Kombine bahis olarak oynanmış bir bahis, neticelerinin birbiri ile ilgili olacağı bir veya daha fazla teklifi içeremez. (örn: Aynı ligde X takımı  şampiyon olmak üzere ve Y oyuncusu Gol kralı olmak üzere). Yine de BetSitem.com bu tarz olasılıkları önlemek için gerekli tüm önlemleri alır, ancak böyle bir durumun söz konusu olması halinde, BetSitem.com kendi takdirine bağlı olarak, ilişkili sonuçları içeren çoklu bahsin tüm parçalarını geçersiz ilan etme hakkını saklı tutar.
 
3.4  Buna rağmen, personel hatası ya da yazılım arızaları (programda belirgin bir yazılım hatası, bahis oranları, toplam tutarlar, farklı pozisyonlarda bahis oranlarında engel ve uyumsuzluklar, standart dışı ve yanlış bahis oranları vs.) ve aşağıda sunulanlar gibi bahislerin hatalı olduğunu doğrulayan diğer durumlar (canlı bahisler dahil) için: 
 
a. Bahis yapıldığında piyasanın genelinde mevcut olandan somut olarak farklı olması, veya
b. Bahis yapıldığında genel piyasada mevcut olana bariz şekilde ters düşmesi 
 
Doğru bahis oranlarına istinaden kazançlar ödenecektir ve bu kazançlar “1” bahis oranı ( bahis geri ödemesi) üzerinden hesap edileceklerdir.
 
 
4.  Feragatname ve Öncelik
 
4.1  Bir hata nedeniyle yatırılan miktarlara ilişkin Müşteri bakiyesinde oluşan herhangi bir yanlışlığı düzeltmek amacıyla, BetSitem.com, hesap sahibinin bakiyesinin değişikliğe tabi tutulmasını gerektirebilecek yanlış bahis oranları veya sonuçları olan bahislerde ayarlama yapmak, değişiklik yapmak veya bunları iptal etmek hakkını saklı tutar.
 
4.2  BetSitem.com’in hesap sahibinin hesabının, bahis oynamak veya yeniden kayıt onay işlemi (yeni isim dahil) amacıyla üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığına ilişkin dayanaklı şüpheleri varsa; BetSitem.com böyle bir hesap üzerinden oynanan bahisleri iptal etme ve kazanan hesabı iptal etme hakkını saklı tutar.
 
4.3 BetSitem.com, gerekli görülen incelemeler tamamlanana kadar hesaba erişimi askıya alma hakkını saklı tutar .
 
4.4  Bu kuralların sonuç vermediğini düşündüğü takdirde, BetSitem.com kendi takdiri doğrultusunda, teklifleri bağımsız olarak, adil bir şekilde ve genel bahis standartları, geleneksel uygulamaları ve tanımlarına bağlı kalmak suretiyle ayarlama hakkını saklı tutar.
 
4.5 Bu yönetmelik kurallarının veya bahis teklifleriyle ilgili olabilecek başka bir metinlerin başka bir dile uyarlanması,  tamamen bilgilendirme amaçlı olacaktır. Yine de, uyarlamanın yapıldığı dilde  buradaki şartlara sadık bir sunumun yapılması için gerekli tüm önlemler alınacaktır ve Ermenice versiyon ile diğer dil arasındaki herhangi bir uyuşmazlıktan dolayı BetSitem.com sorumlu tutulamaz. Bununla birlikte, Ermenice metin ile çeviri metni arasında uyuşmazlık olması halinde,  orijinal metin bağlayıcı olacaktır ve tekliflerin düzenlenmesi buna dayanılarak yapılacaktır.
 
4.6  Eğer bir bahis geçerli kanuna uymuyorsa veya mücbir sebep hallerinde, hükümsüz sayılabilir ve sayılacaktır.
 
4.7  BetSitem.com sitesinde yayınlanan istatistikler veya editoryal metinler ilave bilgi olarak değerlendirilmelidirler, bu bilgiler eğer hatalı ise  bu durum BetSitem.com ‘in bilgisi dahilinde değildir ve BetSitem.com buna dair herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu tarz bir durumun yol açabileceği neticelere ilişkin sorumluluk her zaman müşteriye ait olacaktır.
 
5. Neticelerin Düzenlenmesi
 
5.1  Neticelerin düzenlenmesi söz konusu olduğunda, BetSitem.com , netice bilgisini, TV, bilgi Akışı (web tabanlı ve diğer kaynaklar aracılığıyla) ve resmi siteler üzerinden (etkinlik esnasında veya  neticelendikten sonra)   ilk elden temin etmek için gerekeni yapacaktır. Bu bilginin ilk elden ve/veya resmi kaynaklardan elde edilmesi atlanmışsa ve/veya bahsi geçen kaynaklar dâhil bu bilgide bariz bir hata varsa, bahis teklifinin düzenlenmesi başka kamuya açık kaynaklara dayanılarak sağlanacaktır.Bu durumda, tartışmalı bahislere dair itiraz edilemez. 
 
5.2 Düzenlenme zamanında ve doğru yapıldıysa ve/veya kuralların herhangi birine ters düşmüyorsa, bahis düzenlemesi son düzenleme olarak kabul edilir. Bahislerin düzenlenmesi, etkinlik tamamlandıktan ve ön aşama söz konusu olsa dahi netice ilan edildikten sonra,  diskalifiyeler, cezalandırılmalar, protestolar, mahkeme süreçleri ve/veya resmi neticelerde yapılan ard arda değişikliklerden kaynaklı değişiklikleri içermeyecektir. 
 
5.3 Hiç gerçekleşmemiş veya hükmen galip (walk-over)  kararı ile neticelenen maçlar/etkinliklere ilişkin tüm teklifler hükümsüz sayılacaktır.  Başlamamış bir etkinlik 72 saatten fazla bir süre için ertelenmediyse, bahisler kalacaktır ve eğer 72 saat aşılırsa, bu bahis tutarları iade edilecektir.Eğer 72 saat boyunca , etkinliğin 72 saatten daha fazla bir süre için ertelendiği bilgisi ulaşırsa, geçerli veya para iadesi yapılmış bahisler için nihai karar, bahis bürosu tarafından alınacaktır. Eğer NBA, NHL,NFL, beyzbol (MLB) maçları öngörüldükleri tarihte gerçekleşmezlerse, bahis tutarları derhal ertesi gün iade edilir , ancak belirtilen tarihin yanlış olması durumu hariçtir.
 
5.4 Başlayan etkinlik bir sebepten ötürü kesintiye uğramış olabilir, örn: sonuna kadar devam etmeyebilir. Kesintiye uğrayan ve 24 saat içinde sona ermeyen etkinlik, eğer futbol için 70 dk, “4x12 dk lık periyotlu” (NBA) basketbolda 40 dk ve 4x 10 dk periyotlu” basketbolda (eurobasketball) 35dk, hokeyde (NHL) 54 dk, (eurohockey) Avrupa hokey’de 50dk, Amerikan futbolunda 50dk, beyzbolda 5 atış, bandyde 60 dk’dan az oynanmadıysa tamamlanmış sayılacaktır, bu durumlarda; tamamlanmış sayılan etkinliklerin neticeleri (güncel sonuç) etkinliğin kesildiği saniyede kaydedilen sonuçlarıdır (tenis, masa tenisi, plaj voleybolu, badminton hariç).  Tüm diğer durumlarda, berabere kalmanın izin verilmediği sporlarda (beyzbol, hokey playoffları vs.) berabere skorda kesilmiş maçlar dâhil etkinlik tamamlanmış olarak değerlendirilir ve bahisler (canlı bahisler dâhil) geri iade edilecektir.
 
Eğer etkinlik kesilmişse ve tamamlanmış olarak değerlendirilmediyse, bahis hesapları (canlı bahisler dahil), kesinti anında tespit edilen ve etkinliğin nihai sonucuna bağlı olmayan ( örneğin, takım gol atmayacak ama zaten gol atmış, zaten gol atılmışsa ilk golü kim atacak, ilk yarının neticesi vs.)   bu neticelere dayanılarak yapılır. 
 
5.5 Eğer iki veya daha fazla katılımcı, bazı bitiş pozisyonlarını paylaşıyorlarsa ve yalnızca biri resmi olarak kazanmış ilan edilmişse bahisler iade edilir.
 
5.6 Net bir şekilde belirtilmedikçe, sınıflandırma, lig kazananları, yükselme/ küme düşme vs tespiti için düzenli sezon olarak anılan dönem sonunu takiben yapılan gerekli rauntlar, maçlar veya maç serilerinin (örn: playofflar ,playoutlar, sezon sonrası maçlar) kapsanmasının organizatör tarafından  uygun görülmesi halinde, BetSitem.com bahislerin düzenlenmesinde final ligi sınıflandırmaları, yükselmeler, küme düşmeler vs’ye dayanarak bu maçların neticelerini dikkate alacaktır. Örneğin, NHL de kazanan takıma dair sezon bahisleri,  Stanley Cup Winners’a dayanacaktır. 
 
5.7  Belirli etkinlikler boyunca, BetSitem.com’in katılımcılar arasından seçtiği ufak bir kısma bahis sunması gerekir ve bu  “"Any other", "Yes or No", "Only A or B", veya benzeri bahis seçeneklerini de içermesi gerekir. Bu seçenek, özellikle müsait olarak belirtilmemiş olanlar hariç,  tüm listelenmemiş katılımcıları kapsar.
 
5.8  Esasen, bir karşılaşmanın sonraki aşaması/rauntuna ilerlemek için, katılımcılardan iki veya daha fazla etaplar/ayakların tamamlanmasını isteyen  Bahis teklifleri, güncel maç tarihlerindeki herhangi bir erteleme /hareketin ne olduğu düşünülmeksizin, geçerli kalacaklardır. 
 
5.9  Bir karşılaşmanın (muhtemel uzatmalar/ek maçlar dahil, örn: tekrar oynama) sonraki aşaması/rauntuna ilerlemek için tek bir etap/ayak olmasını gerektiren "To Qualify" piyasasındaki bir bahis , eğer bahsi geçen maçın neticesi, başlama zamanından itibaren  72 saatten daha fazla bir süre içinde belirlenmemişse, geçersiz sayılacaktır.
 
5.10  Böylesi bir bilginin bahis teklifinde belirtilip belirtilmemesine bakılmaksızın, oynanmış maçlara dair bahisler "Neutral pitches" olarak anılır ve aynı zamanda “ yüzey/mekan” tipi değiştiğinde, bu durum bahisler bahislerin geçersiz sayılması için bir sebep olarak görülmez, ancak maçın yapıldığı yerin, maçta yer alan takımın dahi alışılagelmiş evi olduğu ortaya konamaması durumunda, bahisler geçersiz sayılacaktır. 
 
5.11  Takım üyelerinin, yaş gruplarının ve gençler takımlarının cinsiyetlerine dair bilgi ve aynı zamanda  yedek takım tanımları (örn: kadınlar takımı vs), ilave bilgi olarak değerlendirilmelidir. Bu tür bilgilerin eklenmesi (veya eksikliği) ve doğruluğu, bahis oranlarında herhangi bir tutarsızlığa neden olunmadığından maç/etkinlik tekliflerinin  geçersiz sayılması için yeterli sebep olarak kabul edilmez. Bahis oranlarına dair   BetSitem.com  kendi takdirine bağlı olarak ayarlama yapma hakkını saklı tutar.
 
5.12  Bir bahis teklifine dahil edilmiş tüm içerikleri en doğru şekilde sunmak için BetSitem.com tüm gerekli önlemleri alacaktır,başka bir dile çevrilmesinden dolayı bazı açıklamaların farklı şekilde yorumlanabilme ihtimalinin unutulmaması gerekir.Böylesi bir dil tutarsızlığı, diğer katılımcılarla arada bir belirsizlik yaratmadığından, etkinlik/maçlara dair tekliflerin geçersiz sayılması için yeterli sebep olarak kabul edilmez.  Etkinlikler, takım isimleri, sponsor isimleri vs. ye yönelik Açıklamalar için aynı uygulama geçerlidir. 
 
5.13  Zaman ve periyotlara dair oynanan bahisler söz konusu olduğunda, bunların şu şekilde yorumlanmaları gerekir: “ ilk 30 dk içinde” : 0 saat 29 dakika ve 59 saniye’ye kadar olan şeyler ; “10uncu dk ila 20 ci dk” : 10 dakika ve 0 saniye ‘den 19 dakika ve 59 saniye ‘ye kadar olan şeyler.
 
5.14  Tam sayı içermeyen rakamları gösteren etkinlik/maç sürelerine dair bahisler (örn: X.5 dakika veya x.5 raunt) , kazanmış sayılabilmek için listelenmiş sürenin tam sayılara tamamlanmayı gerektirir. Örneğin: bir boks maçında 6.5 rauntun üstünde/ altında bahisi , eğer 7inci raunt başlamışsa , “üstünde” olarak bahis kazanmış kabul edilecektir.  
 
5.15 Aksi belirtilmedikçe, belirli oyuncular tarafından atılan gollere dair referanslar, eğer bunlar “kendi golleri” (kendi golleri içinde atılmış goller” olarak tanımlanıyorlarsa, geçerli sayılmazlar. 
 
5.16 Bir takım/ millet tarafından kazanılan tüm madalyalar, takım üye sayısına bakılmaksızın tek (1) bir madalya olarak sayılacaklardır. 
 
5.17  Etkinlik neticesi ilan edildikten sonra 5 gün içinde ve yazılı olarak Kazanç hesabına dair yapılan tüm şikayetler kabul edilecektir.
 
1. Giriş 
Bu bahis kuralları belgesi TotoGamingSports kitapçığının kurallarını düzenler. BetSitem.com ile bir bahis oynandığında, hesap sahibi bu kuralları okumuş ve anlamış olduğunu kabul eder ve bu kurallara uyacaktır.
 
1.2 Bu TotoGaming yönetmelik platformu RA. Maliye Bakanlığınca izinlidir ve yönetilir.
BetSitem.com kullanımına ilişkin herhangi bir anlaşmazlık [email protected]  adresine e-mail ile iletilmelidir. 
BetSitem.com  sitede, bahis limitlerinde, tek çekte ödeme limitlerinde ve bu yönetmelik kurallarında ve aynı zamanda hesap sahibinin önceden mesaj olarak bilgisini alacağı diğer tekliflerde  değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 
1.3 BetSitem.com yönetmelik kurallarını herhangi bir zamanda güncelleyebilir, bunlarda düzeltmeler, değişiklikler ve eklemeler yapabilir.
 
2. Bahislerin Kabulü
 
2.1 Tüm bahisler, organizatör tarafından tanımlanan bahis oranlarına göre önerilen programın etkinliklerine dayanılarak kabul edilirler. Canlı bahisler hariç, bahisler, etkinliğin gerçek zamanlı olarak başlamasına kadar alınır.  Canlı bahisler, organizatörün takdirine bağlı olarak, etkinlik devam ederken kabul edilebilen bahislerdir. Eğer bir nedenden ötürü bir bahis etkinlik başladıktan sonra oynanmış ise, güncel canlı bahisler hariç bu bahis geçersiz sayılır.
 
2.2  Bahisler onaylanana kadar ve Müşteri bahis geçmişinde gösterilene kadar geçerli sayılmazlar. Bir bahsin geçerliliğine dair bir belirsizlik söz konusu ise, müşteriden açık bahisleri (askıya alınmış) kontrol etmesi veya müşteri destek hizmetiyle irtibata geçmesi istenir. 
 
2.3  Organizatör tarafından doğrudan/dolaylı bir hata üzerine kabul edilmesi durumu hariç, bir bahis kabul edildiğinde, bahis geçerli sayılacaktır ve iptal edilemez.  Oynanan bahislerin detaylarının doğru olmasını sağlamak müşterinin sorumluluğundadır.
 
2.4  Müşteri hesabındaki herhangi bir işleme dair kabulle ilgili olarak (ya da duruma göre eksiklik) bir anlaşmazlık söz konusu olduğunda, İşlem günlüğü veritabanı, bu gibi bir duruma ilişkin karar alırken tek başvuru aracı olacaktır.  
 
2.5 Organizatörün, güncel etkinliğin başlamasından önce herhangi bir zamanda, bahis tutarını geri ödeme hakkı vardır. Bu durumda, oynanan bahis veya bahisler geçersiz sayılacaktır ve organizatör haberler bölümünde yayınlamak veya hesap sahibince kayıt esnasında verilen e-posta adresine e-posta göndermek suretiyle bu duruma dair bilgi verecektir. 
 
2.6 BetSitem.com herhangi bir bahsin veya bahis kombinasyonunun kazancını tek çek için 30.000 (otuz bin) TRY ile sınırlandırma hakkına sahiptir.
 
2.7 Tüm bahis seçimleri, BetSitem.com’in takdirine bağlı olarak belirlenmiş Önceden uygulanan limitlere tabidirler, bu limitler <2.6> de belirtilen limitlerden daha düşük olabilirler. Bu limite ulaşıldığında, müşterinin BetSitem.com platform ya da platformlarına yapacağı bir talep ile bu limitin aşılmasını isteme hakkı vardır. BetSitem.com bu talebi önceden herhangi bir açıklama ya da tebliğ yapmaya gerek duyulmaksızın kabul etme (kısmen veya tamamen) ya da reddetme hakkını saklı tutar.
 
2.8 BetSitem.com kendi takdiri doğrultusunda talep edilen herhangi bir bahsin tamamını ya da bir kısmını reddetme hakkını saklı tutar.
 
2.9 BetSitem.com kendi takdiri doğrultusunda kullanıcı hesabına erişimi tamamen veya kısmen kısıtlamak veya reddetmek hakkını saklı tutar.
 
2.10 Herhangi bir BetSitem.com platformu üzerinden oynanan tüm bahislerin, kabul edilmesinde zaman anlamında gecikme olabilir.
 
2.11 BetSitem.com, resmi bir kurum tarafından yapılan bir soruşturmaya tabi olarak, tüm ödemelerde kesinti yapma hakkını saklı tutar. 
 
3. Bahislerin İptali  
 
3.1 Bir bahis geçersiz olarak beyan edilebilir ve bu durumda “1” bahis oranı ile işlem görecektir.
 
3.2 Kombine bahis olarak oynanmış bir bahis, bir çoklu bahisin parçası olan ve geçersiz kılınmış bir maç ya da etkinliğe rağmen geçerli kalacaktır. 
 
3.3 Kombine bahis olarak oynanmış bir bahis, neticelerinin birbiri ile ilgili olacağı bir veya daha fazla teklifi içeremez. (örn: Aynı ligde X takımı  şampiyon olmak üzere ve Y oyuncusu Gol kralı olmak üzere). Yine de BetSitem.com bu tarz olasılıkları önlemek için gerekli tüm önlemleri alır, ancak böyle bir durumun söz konusu olması halinde, BetSitem.com kendi takdirine bağlı olarak, ilişkili sonuçları içeren çoklu bahsin tüm parçalarını geçersiz ilan etme hakkını saklı tutar.
 
3.4  Buna rağmen, personel hatası ya da yazılım arızaları (programda belirgin bir yazılım hatası, bahis oranları, toplam tutarlar, farklı pozisyonlarda bahis oranlarında engel ve uyumsuzluklar, standart dışı ve yanlış bahis oranları vs.) ve aşağıda sunulanlar gibi bahislerin hatalı olduğunu doğrulayan diğer durumlar (canlı bahisler dahil) için: 
 
a. Bahis yapıldığında piyasanın genelinde mevcut olandan somut olarak farklı olması, veya
b. Bahis yapıldığında genel piyasada mevcut olana bariz şekilde ters düşmesi 
 
Doğru bahis oranlarına istinaden kazançlar ödenecektir ve bu kazançlar “1” bahis oranı ( bahis geri ödemesi) üzerinden hesap edileceklerdir.
 
 
4.  Feragatname ve Öncelik
 
4.1  Bir hata nedeniyle yatırılan miktarlara ilişkin Müşteri bakiyesinde oluşan herhangi bir yanlışlığı düzeltmek amacıyla, BetSitem.com, hesap sahibinin bakiyesinin değişikliğe tabi tutulmasını gerektirebilecek yanlış bahis oranları veya sonuçları olan bahislerde ayarlama yapmak, değişiklik yapmak veya bunları iptal etmek hakkını saklı tutar.
 
4.2  BetSitem.com’in hesap sahibinin hesabının, bahis oynamak veya yeniden kayıt onay işlemi (yeni isim dahil) amacıyla üçüncü şahıslar tarafından kullanıldığına ilişkin dayanaklı şüpheleri varsa; BetSitem.com böyle bir hesap üzerinden oynanan bahisleri iptal etme ve kazanan hesabı iptal etme hakkını saklı tutar.
 
4.3 BetSitem.com, gerekli görülen incelemeler tamamlanana kadar hesaba erişimi askıya alma hakkını saklı tutar .
 
4.4  Bu kuralların sonuç vermediğini düşündüğü takdirde, BetSitem.com kendi takdiri doğrultusunda, teklifleri bağımsız olarak, adil bir şekilde ve genel bahis standartları, geleneksel uygulamaları ve tanımlarına bağlı kalmak suretiyle ayarlama hakkını saklı tutar.
 
4.5 Bu yönetmelik kurallarının veya bahis teklifleriyle ilgili olabilecek başka bir metinlerin başka bir dile uyarlanması,  tamamen bilgilendirme amaçlı olacaktır. Yine de, uyarlamanın yapıldığı dilde  buradaki şartlara sadık bir sunumun yapılması için gerekli tüm önlemler alınacaktır ve Ermenice versiyon ile diğer dil arasındaki herhangi bir uyuşmazlıktan dolayı BetSitem.com sorumlu tutulamaz. Bununla birlikte, Ermenice metin ile çeviri metni arasında uyuşmazlık olması halinde,  orijinal metin bağlayıcı olacaktır ve tekliflerin düzenlenmesi buna dayanılarak yapılacaktır.
 
4.6  Eğer bir bahis geçerli kanuna uymuyorsa veya mücbir sebep hallerinde, hükümsüz sayılabilir ve sayılacaktır.
 
4.7  BetSitem.com sitesinde yayınlanan istatistikler veya editoryal metinler ilave bilgi olarak değerlendirilmelidirler, bu bilgiler eğer hatalı ise  bu durum BetSitem.com ‘in bilgisi dahilinde değildir ve BetSitem.com buna dair herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu tarz bir durumun yol açabileceği neticelere ilişkin sorumluluk her zaman müşteriye ait olacaktır.
 
5. Neticelerin Düzenlenmesi
 
5.1  Neticelerin düzenlenmesi söz konusu olduğunda, BetSitem.com , netice bilgisini, TV, bilgi Akışı (web tabanlı ve diğer kaynaklar aracılığıyla) ve resmi siteler üzerinden (etkinlik esnasında veya  neticelendikten sonra)   ilk elden temin etmek için gerekeni yapacaktır. Bu bilginin ilk elden ve/veya resmi kaynaklardan elde edilmesi atlanmışsa ve/veya bahsi geçen kaynaklar dâhil bu bilgide bariz bir hata varsa, bahis teklifinin düzenlenmesi başka kamuya açık kaynaklara dayanılarak sağlanacaktır.Bu durumda, tartışmalı bahislere dair itiraz edilemez. 
 
5.2 Düzenlenme zamanında ve doğru yapıldıysa ve/veya kuralların herhangi birine ters düşmüyorsa, bahis düzenlemesi son düzenleme olarak kabul edilir. Bahislerin düzenlenmesi, etkinlik tamamlandıktan ve ön aşama söz konusu olsa dahi netice ilan edildikten sonra,  diskalifiyeler, cezalandırılmalar, protestolar, mahkeme süreçleri ve/veya resmi neticelerde yapılan ard arda değişikliklerden kaynaklı değişiklikleri içermeyecektir. 
 
5.3 Hiç gerçekleşmemiş veya hükmen galip (walk-over)  kararı ile neticelenen maçlar/etkinliklere ilişkin tüm teklifler hükümsüz sayılacaktır.  Başlamamış bir etkinlik 72 saatten fazla bir süre için ertelenmediyse, bahisler kalacaktır ve eğer 72 saat aşılırsa, bu bahis tutarları iade edilecektir.Eğer 72 saat boyunca , etkinliğin 72 saatten daha fazla bir süre için ertelendiği bilgisi ulaşırsa, geçerli veya para iadesi yapılmış bahisler için nihai karar, bahis bürosu tarafından alınacaktır. Eğer NBA, NHL,NFL, beyzbol (MLB) maçları öngörüldükleri tarihte gerçekleşmezlerse, bahis tutarları derhal ertesi gün iade edilir , ancak belirtilen tarihin yanlış olması durumu hariçtir.
 
5.4 Başlayan etkinlik bir sebepten ötürü kesintiye uğramış olabilir, örn: sonuna kadar devam etmeyebilir. Kesintiye uğrayan ve 24 saat içinde sona ermeyen etkinlik, eğer futbol için 70 dk, “4x12 dk lık periyotlu” (NBA) basketbolda 40 dk ve 4x 10 dk periyotlu” basketbolda (eurobasketball) 35dk, hokeyde (NHL) 54 dk, (eurohockey) Avrupa hokey’de 50dk, Amerikan futbolunda 50dk, beyzbolda 5 atış, bandyde 60 dk’dan az oynanmadıysa tamamlanmış sayılacaktır, bu durumlarda; tamamlanmış sayılan etkinliklerin neticeleri (güncel sonuç) etkinliğin kesildiği saniyede kaydedilen sonuçlarıdır (tenis, masa tenisi, plaj voleybolu, badminton hariç).  Tüm diğer durumlarda, berabere kalmanın izin verilmediği sporlarda (beyzbol, hokey playoffları vs.) berabere skorda kesilmiş maçlar dâhil etkinlik tamamlanmış olarak değerlendirilir ve bahisler (canlı bahisler dâhil) geri iade edilecektir.
 
Eğer etkinlik kesilmişse ve tamamlanmış olarak değerlendirilmediyse, bahis hesapları (canlı bahisler dahil), kesinti anında tespit edilen ve etkinliğin nihai sonucuna bağlı olmayan ( örneğin, takım gol atmayacak ama zaten gol atmış, zaten gol atılmışsa ilk golü kim atacak, ilk yarının neticesi vs.)   bu neticelere dayanılarak yapılır. 
 
5.5 Eğer iki veya daha fazla katılımcı, bazı bitiş pozisyonlarını paylaşıyorlarsa ve yalnızca biri resmi olarak kazanmış ilan edilmişse bahisler iade edilir.
 
5.6 Net bir şekilde belirtilmedikçe, sınıflandırma, lig kazananları, yükselme/ küme düşme vs tespiti için düzenli sezon olarak anılan dönem sonunu takiben yapılan gerekli rauntlar, maçlar veya maç serilerinin (örn: playofflar ,playoutlar, sezon sonrası maçlar) kapsanmasının organizatör tarafından  uygun görülmesi halinde, BetSitem.com bahislerin düzenlenmesinde final ligi sınıflandırmaları, yükselmeler, küme düşmeler vs’ye dayanarak bu maçların neticelerini dikkate alacaktır. Örneğin, NHL de kazanan takıma dair sezon bahisleri,  Stanley Cup Winners’a dayanacaktır. 
 
5.7  Belirli etkinlikler boyunca, BetSitem.com’in katılımcılar arasından seçtiği ufak bir kısma bahis sunması gerekir ve bu  “"Any other", "Yes or No", "Only A or B", veya benzeri bahis seçeneklerini de içermesi gerekir. Bu seçenek, özellikle müsait olarak belirtilmemiş olanlar hariç,  tüm listelenmemiş katılımcıları kapsar.
 
5.8  Esasen, bir karşılaşmanın sonraki aşaması/rauntuna ilerlemek için, katılımcılardan iki veya daha fazla etaplar/ayakların tamamlanmasını isteyen  Bahis teklifleri, güncel maç tarihlerindeki herhangi bir erteleme /hareketin ne olduğu düşünülmeksizin, geçerli kalacaklardır. 
 
5.9  Bir karşılaşmanın (muhtemel uzatmalar/ek maçlar dahil, örn: tekrar oynama) sonraki aşaması/rauntuna ilerlemek için tek bir etap/ayak olmasını gerektiren "To Qualify" piyasasındaki bir bahis , eğer bahsi geçen maçın neticesi, başlama zamanından itibaren  72 saatten daha fazla bir süre içinde belirlenmemişse, geçersiz sayılacaktır.
 
5.10  Böylesi bir bilginin bahis teklifinde belirtilip belirtilmemesine bakılmaksızın, oynanmış maçlara dair bahisler "Neutral pitches" olarak anılır ve aynı zamanda “ yüzey/mekan” tipi değiştiğinde, bu durum bahisler bahislerin geçersiz sayılması için bir sebep olarak görülmez, ancak maçın yapıldığı yerin, maçta yer alan takımın dahi alışılagelmiş evi olduğu ortaya konamaması durumunda, bahisler geçersiz sayılacaktır. 
 
5.11  Takım üyelerinin, yaş gruplarının ve gençler takımlarının cinsiyetlerine dair bilgi ve aynı zamanda  yedek takım tanımları (örn: kadınlar takımı vs), ilave bilgi olarak değerlendirilmelidir. Bu tür bilgilerin eklenmesi (veya eksikliği) ve doğruluğu, bahis oranlarında herhangi bir tutarsızlığa neden olunmadığından maç/etkinlik tekliflerinin  geçersiz sayılması için yeterli sebep olarak kabul edilmez. Bahis oranlarına dair   BetSitem.com  kendi takdirine bağlı olarak ayarlama yapma hakkını saklı tutar.
 
5.12  Bir bahis teklifine dahil edilmiş tüm içerikleri en doğru şekilde sunmak için BetSitem.com tüm gerekli önlemleri alacaktır,başka bir dile çevrilmesinden dolayı bazı açıklamaların farklı şekilde yorumlanabilme ihtimalinin unutulmaması gerekir.Böylesi bir dil tutarsızlığı, diğer katılımcılarla arada bir belirsizlik yaratmadığından, etkinlik/maçlara dair tekliflerin geçersiz sayılması için yeterli sebep olarak kabul edilmez.  Etkinlikler, takım isimleri, sponsor isimleri vs. ye yönelik Açıklamalar için aynı uygulama geçerlidir. 
 
5.13  Zaman ve periyotlara dair oynanan bahisler söz konusu olduğunda, bunların şu şekilde yorumlanmaları gerekir: “ ilk 30 dk içinde” : 0 saat 29 dakika ve 59 saniye’ye kadar olan şeyler ; “10uncu dk ila 20 ci dk” : 10 dakika ve 0 saniye ‘den 19 dakika ve 59 saniye ‘ye kadar olan şeyler.
 
5.14  Tam sayı içermeyen rakamları gösteren etkinlik/maç sürelerine dair bahisler (örn: X.5 dakika veya x.5 raunt) , kazanmış sayılabilmek için listelenmiş sürenin tam sayılara tamamlanmayı gerektirir. Örneğin: bir boks maçında 6.5 rauntun üstünde/ altında bahisi , eğer 7inci raunt başlamışsa , “üstünde” olarak bahis kazanmış kabul edilecektir.  
 
5.15 Aksi belirtilmedikçe, belirli oyuncular tarafından atılan gollere dair referanslar, eğer bunlar “kendi golleri” (kendi golleri içinde atılmış goller” olarak tanımlanıyorlarsa, geçerli sayılmazlar. 
 
5.16 Bir takım/ millet tarafından kazanılan tüm madalyalar, takım üye sayısına bakılmaksızın tek (1) bir madalya olarak sayılacaklardır. 
 
5.17  Etkinlik neticesi ilan edildikten sonra 5 gün içinde ve yazılı olarak Kazanç hesabına dair yapılan tüm şikayetler kabul edilecektir.